MENY
Startsida
Bilder
Webb
  Sökning
  Surftips
  Skrivtips
  Cookies
Vädret
Vem är jag
Aktier
Spel
Länkar
Verktyg

Cookies på mats.mbe.se

Den 25 juli 2003 började en ny lag om elektronisk kommunikation gälla. En del av denna påverkar hemsidor. Enligt riksdagen är användningen av cookies integritetskränkande och därför måste de hemsidor som använder dem enligt lag upplysa om detta.

På mats.mbe.se används cookies till olika saker, bland annat för att hantera status i chat (fn. ej publicerad), vid rösning (när sådan finns publicerad), för att lagra ditt ev. val av en personlig lista över tidningar samt för att lagra status för de spel du spelar mm.

På mats.mbe.se går inte de cookies som sätts att härleda till en viss fysisk person, så cookie-användningen avslöjar således inte vem du är (när du spelar spel, så kan du ange ett alias, som kopplas till den cookie spelet använder).

Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator, så kan du stänga av cookie-hanteringen i din webbläsare (se webbläsarens manual för information). Notera att funktionerna som nämns ovan då inte fungerar.
OBS! Om du spelar något av de spel som finns på hemsidan, så lagras i vissa fall en cookie. För att undvika denna får du låta bli att spela de spel som finns på hemsidan.

Vad är en Cookie?

En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator. När den website som lagrat cookien besöks, så skickas dess innehåll till webbservern, som då kan ge information som just den besökaren valt (ex.-vis en egen tidningslista).

Det finns två typer av cookies; tillfälliga och permanenta.
De tillfälliga lagras endast tills webbläsaren stängs av medan de permanenta lagras den tid (dagar/månader) som hemsidans konstruktör valt.


Senast uppdaterad: 2003-08-16 Mats