MENY
Startsida
Bilder
Spel
  Ordis
  Vred
Verktyg

Spel

Numera finns här två spel:
Ordis I ordis gäller det att konstruera ord genom markera (klicka på) bokstäver som ligger intill varandra. Orden kan gå vågrät och lodrät (ett och samma ord kan gå både vågrät och lodrät). Poängen man får per ord beror på hur mycket de olika bokstäverna är värda.
(Spelet kräver att webbklienten stödjer JavaScript)
Vred I Vred gäller det att vrida de röda vreden, så att de kopplas ihop med alla andra vred. De vred som är ihopkopplade med startvredet (alltid rött) blir röda. Enbart röda vred går att vrida.
Det är väldigt lätt att vrida bort sig. Målet är att med så få vridningar som möjligt få alla vred ihopkopplade.
(Spelet kräver att webbklienten stödjer JavaScript)

Senast uppdaterad: 2010-03-18 av Mats