MENY
Startsida
Bilder
  Djurbilder
  Naturbilder
  Spårvagnsbilder
  Tågbilder
  Fartygsbilder
  "Övriga" bilder
Spel
Verktyg
Tillbaka
Spårvagn 170 på linje 7N, vid Norrmalmstorg
Spårvagn 170 på linje 7N, vid Norrmalmstorg i Stockholm.
Bilden tagen 2017-07-04.

Copyright (C) 2017   MB Ormhed

All publicering utan i förväg inhämtat tillstånd är förbjuden.
Detta gäller även återpublicering på Internet.

Tillbaka

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-17