MENY
Startsida
Bilder
  Djurbilder
  Naturbilder
  Spårvagnsbilder
  Tågbilder
  Fartygsbilder
  "Övriga" bilder
Spel
Verktyg
Tillbaka
Ytterligare en bild på veteranspårvagnarna
Ytterligare en bild på veteranspårvagnar vid Spårväg Citys vändspår vid T-Centralen.
Bilden tagen 2018-09-03.

Copyright (C) 2018   MB Ormhed

All publicering utan i förväg inhämtat tillstånd är förbjuden.
Detta gäller även återpublicering på Internet.

Tillbaka

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-16